The Gathering: Contributions

Dette er en uoffisiell liste over lenker som er, på en eller annen måte, relatert til The Gathering. Noe av innholdet er lagd av folk bak TG/KANDU, mens annet innhold er lagd av folk som ikke har noen formell assosiasjon med TG/KANDU. The Gathering/KANDU går ikke god for innhold eller informasjon du finner på disse sidene. Om du ønsker å legge til noe i lista, se https://github.com/gathering/contrib

Offisielle ting

Bilder

Husk: Før du gjenbruker bilder må du sjekke om du får lov (linking er greit)

Nedtelling

Misc

Crew-relatert